Vertrouwenspersoon / Klachtenregeling …

Jongeren en hun ouders / verzorgers van Gezinshuis Voor Mekaar kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Jeugdstem.
 vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Over Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                         

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Elk kwartaal bezoekt de vertrouwenspersoon van Jeugdstem die aan het gezinshuis verbonden is de jongeren die in het gezinshuis wonen. Zo wordt hen de mogelijkheid geboden om op een laagdrempelige manier met een vertrouwenspersoon contact te hebben.

Gezinshuis Voor Mekaar is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, hiervan wordt de cliënt bij aanvang van de plaatsing op de hoogte gebracht.