Ons huis is een thuis voor…

Doelgroep

Graag staan we klaar een de volgende doelgroepen

Beoogde doelgroep
Wij willen in ons gezinshuis een plekje bieden aan jongeren die om wat voor reden dan ook niet
meer thuis kunnen wonen. Voor de 4 plaatsen binnen ons gezinshuis denken wij aan kinderen vanaf
8 tot 16 jaar. Voor de 3 woningen die leiden tot zelfstandig wonen willen wij ons richten op jongeren
tussen de 16 tot 18 (met een max. van 23) jaar.

We willen graag jongeren helpen die ernstige trauma’s meegemaakt hebben in het verleden, kampen
met hechtingsproblematiek of gedragsproblematiek gerelateerd aan het autistisch spectrum en
jongeren met een laag (sociaal emotioneel) IQ . Wij willen deze jongeren graag begeleiden in het
groeien naar volwassenheid en zelfstandigheid. Het zou mooi zijn als ze de verschillende fases tot
zelfstandigheid binnen ons gezinshuis kunnen doorlopen.

Voordat een jongere geplaatst wordt willen wij bij elke casus opnieuw samen met onze
gedragskundige (en de betrokken voogd) kijken of de jongere passend is in onze gezinssituatie en bij
ons als gezinshuis op dat moment.

Wij leven en handelen vanuit een christelijke visie, maar elke jongere ongeacht levensbeschouwing is
welkom in ons gezinshuis.

Wij bieden geen plaats aan
Wij kunnen binnen ons gezinshuis geen plaats bieden aan lichamelijk beperkte- of zwaar
verstandelijk beperkte jongeren omdat wij hierin onvoldoende expertise hebben.
Tevens kiezen wij niet voor zeer jonge kinderen, omdat dit niet ten goede komt aan onze eigen
kinderen en omdat wij de lichamelijke zorg die je aan kleine kinderen moet bieden fysiek te
belastend vinden.

Daarnaast vangen wij geen jongeren op waarvan vooraf al bekend is dat zij actief middelen gebruiken
(drank/ drugs). Ook als er vooraf al bekend is dat er sprake is van seksueel grensoverschrijdende
problematiek of psychiatrische problematiek bij de jongere kan deze niet geplaatst worden in ons
gezinshuis.

Deze keuze maken wij om de veiligheid voor de jongeren die in het gezinshuis wonen en onze
biologische kinderen te waarborgen.